Eerste investering vanuit nieuw fonds OHG: Groen licht voor ouderencentrum in Winterswijk

​Het woon- en ontmoetingscentrum 't Gasthuus in Winterswijk kan medio 2020 eindelijk de deuren openen. Met steun van het nieuwe Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij (OHG) van provincie Gelderland en Oost NL is de financiering van de verbouwing rond gemaakt. Gedeputeerde Peter Kerris en Marius Prins, algemeen directeur Oost NL, gaven woensdag 23 oktober het startsein voor de verbouwing van 't Gasthuus.

foto gasthuus

​Nieuwe woningen 

Het voormalige kantorencomplex aan de Gasthuisstraat staat al jaren leeg. Woningcorporatie De Woonplaats en Stichting Naoberhuizen hebben in 2017 een koopovereenkomst getekend voor de herbestemming van het pand. Hier worden achttien nieuwe appartementen voor senioren gebouwd en een ontmoetingsruimte voor alle ouderen in Winterswijk. De verbouwing heeft vertraging opgelopen omdat de financiering nog niet rond was. Met een lening van het Ontwikkelings- en Herstructuringsfonds kan de verbouwing nu van start.

De leegstand te lijf

Deze investering in de verbouwing van 't Gasthuus is de eerste lening die wordt verstrekt door het Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland. Het fonds is, als onderdeel van Topfonds Gelderland, opgericht om leegstaande gebouwen en verouderde werklocaties een nieuwe toekomst te geven. Niet alleen door financieringen te verstrekken, maar ook door mee te helpen bij de planvorming. OHG wordt uitgevoerd door Oost NL als fonds- en programmamanager, in opdracht van provincie Gelderland. "We hebben aan de totstandkoming van dit initiatief via OHG bijgedragen met een gecombineerde inzet van 'ontwikkelkracht' en financiële middelen. Zo kunnen we met deze investeringen in duurzame herontwikkeling tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken", aldus Marius Prins, algemeen directeur van Oost NL.

Betaalbaar wonen 

Provincie Gelderland zet 18,5 miljoen euro in voor projecten van OHG. Hiermee worden (ver)bouwprojecten mogelijk gemaakt die geen volledige financiering kunnen krijgen in de particuliere sector. Gedeputeerde Peter Kerris: "'t Gasthuus laat zien waar het OHG voor bedoeld is. Met het nieuwe fonds gaan we de leegstand in Gelderland te lijf, maken we werklocaties klaar voor de toekomst en geven we starters en ouderen een betaalbaar dak boven hun hoofd."

Ontwikkelkracht 

Ron de Gruyter, teammanager OHG vanuit Oost NL:  "Door het project vanuit een andere invalshoek te bekijken kon OHG vrij snel samen met alle betrokkenen tot een succesvolle aanpak komen. Wij noemen dat ontwikkelkracht. Bij 't Gasthuus leidt het tot verbetering van de leefomgeving, bestrijding van leegstand, wordt er ingespeeld op een woonbehoefte en leidt het tot nieuwe arbeidsplaatsen. Hier komt het allemaal samen."