Komst World Food Center Experience stap dichterbij

Kunnen we vanuit Gelderland concreet iets doen aan het dreigende mondiale voedselprobleem? ‘Ja!,’ zeggen het dagelijks bestuur van provincie Gelderland en het Edese college van burgemeester en wethouders. Beide besturen gaven hun goedkeuring op de verdere ontwikkeling van de World Food Center Experience (WFC Experience).

World Food Center

Informeren en beleven

Op het voormalig kazerneterrein vlakbij station Ede-Wageningen gaan verschillende gebouwen onderdak bieden aan een educatief park. Hier krijgen bezoekers inzicht in het verdelen van voedsel over miljarden aardbewoners. Een inhoudelijk verhaal verteld door onder meer samenwerkende overheden, bedrijven en universiteit Wageningen. Samen laten deze partijen zien hoe 'we' verantwoord met eten kunnen omgaan en het goed kunnen verdelen. Maar er is meer dan slechts informatieoverdracht. Want er is ook de zogeheten Experience. Bezoekers gaan ervaren hoe voedsel proeft, ruikt en voelt. Zien hoe moderne technologie bijdraagt aan goed onderzoek en voedselverdeling. En zo worden bezoekers zich bewust van het serieuze verhaal achter schaarste.

Voedselbewustzijn

Gedeputeerde Bea Schouten gelooft in het World Food Center. ‘Het businessplan heeft ons ervan overtuigd dat het World Food Center op een goede manier tot bloei kan komen. Wij denken dat de Experience op een leuke, aantrekkelijke manier bijdraagt aan voedselbewustzijn. Dit project wil een wezenlijke bijdrage leveren aan mondiale voedselproblemen.’

Planning

In maart 2019 bespreken zowel Provinciale Staten als de Edese gemeenteraad de nota van uitgangspunten. Na positieve besluitvorming komt het plan in een volgende fase. Het masterplan wordt dan uitgewerkt in een concreet ontwerp en de uiteindelijke realisatie van de Experience. Het Edese college van burgemeester en wethouders sprak de wens uit om de Experience in 2022 te openen.