Subsidie voor haalbaarheidsprojecten 

Wilt u duurzaam innoveren in de sectoren Agri en Food, Life Sciences en Health, High Tech Systemen en Materialen inclusief ICT, Chemie en Energie, inclusief Biobased Economy en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen? Dan kunt u vanaf 9 april 2019 om 9.00 uur subsidie aanvragen.

MIT

MIT-regeling

Samen met het rijk heeft de Provincie Gelderland afspraken gemaakt over het ondersteunen van bedrijven bij hun innovatietrajecten. Hiervoor is het MIT-instrument ontwikkeld. MIT staat voor MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.  Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Het gaat specifiek om bedrijven die bezig zijn met  voeding, gezondheid, energie, chemie, ICT en om de maakindustrie.

Honderden Gelderse ondernemers hebben hier de afgelopen jaren al van gebruik gemaakt. Dit heeft nieuwe producten en werkgelegenheid opgeleverd. Het onderdeel haalbaarheidsprojecten is gericht op mkb-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen elementaire vragen aanlopen. In deze fase is er over het algemeen nog geen zicht op het succes van marktintroductie of verdienmodellen. De Provincie Gelderland stelt per project maximaal 20.000 Euro subsidie beschikbaar.

Inschrijven

U kunt deze subsidie vanaf 9 april om 9.00 uur aanvragen. Voor een goede voorbereiding kunt u alvast naar het aanvraagformulier gaan. Deze kan worden bekeken en ingevuld. Deze kunt u vervolgens opslaan en op 9 april indienen.

Wij verwachten op dag 1 het beschikbare subsidieplafond ruimschoots bereikt te hebben. Indien dit het geval is zullen wij gaan loten om de rangorde te bepalen. Het is dus niet van belang om direct om 09.00 uur de aanvraag in te dienen, alle projecten die op 9 april tussen 09.00 en 24.00 uur worden ingediend maken evenveel kans.

Meer informatie

Vanf 11 juni 2019 kunt u aanvragen indienen voor MIT R&D Samenwerkingsprojecten