Subsidieregeling MIT Haalbaarheidsprojecten 2020 opent op 7 april

Bent u een MKB-onderneming en heeft u plannen om duurzaam te innoveren in één van de volgende sectoren:

  • Agri en Food;
  • Life Sciences en Health;
  • High Tech Systemen en Materialen inclusief ICT;
  • Chemie en Energie, inclusief Biobased Economy;
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
  • Water of logistiek (enkel Overijssel)

Dan kunt u vanaf 7 april 2020 om 9.00 uur de MIT Haalbaarheidssubsidie aanvragen.

duurzaam_gratis_Pixaby

De subsidie ondersteunt MKB-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleert de overheid bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties door middel van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

In een haalbaarheidsonderzoek kunnen de technische en economische risico's van een innovatie onderzocht worden. Denk hierbij aan een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. Hiervoor kan een onderneming maximaal € 20.000,- subsidie ontvangen. De subsidie is maximaal 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de onderneming voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Meer informatie voor Gelderse MKB-ondernemingen

Meer informatie voor MKB-ers uit Overijssel 

Let op: de ervaring leert dat op de eerste dag van openstelling het subsidiebudget wordt overschreden, bij interesse is het daarom van belang om op 7 april in te dienen.