Foodvalley NL

Foodvalley NL versnelt innovatie door bedrijven met kennisinstellingen, overheid en onderwijs binnen en buiten Nederland met elkaar te verbinden.

Foodvalley NL is het kennisintensieve agrifood-ecosysteem waar vele bedrijven, van start-ups tot en met multinationals en kennisinstellingen in samenwerken aan innovatieve oplossingen en gezonde en duurzame voeding. Sinds 2004 zijn bedrijven lid van Foodvalley NL. 

Foodvalley NL versnelt innovatie door:

  • bedrijven te helpen met het vinden van de juiste kennis en partners
  • bedrijven met elkaar te verbinden in het ecosysteem
  • consortia te bouwen en onderhouden, waarin bedrijven en kennisinstellingen werken aan innovaties
  • bedrijven de mogelijkheid te bieden zich (inter)nationaal te presenteren