Gelders Kennisnetwerk Voedsel

Gelderland kent een grote rijkdom aan voedselinitiatieven. Denk aan korte ketens, voedseleducatie, gezamenlijke moestuinen, voedselverspilling tegengaan, circulair ondernemen. Deze initiatieven van ondernemers en burgers leveren belangrijke bijdragen aan onze economie, leefomgeving en gezondheid. Gemeenten hebben een cruciale rol in het mede mogelijk maken van die initiatieven. Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is eind 2014 gestart en ondersteunt gemeenten bij deze faciliterende rol.