Legal Valley

Legal Valley is een samenwerkingsverband van juridische organisaties om de juridische infrastructuur in Gelderland te positioneren en de onderlinge verbinding te bevorderen.

Legal Valley is opgericht om de juridische infrastructuur in Gelderland zowel regionaal, nationaal als internationaal te verstevigen. Door krachten te bundelen en diverse partners met elkaar te verbinden, krijgt de juridische sector een gezicht. Jaarlijks organiseert Legal Valley een congres Maatschappij en Recht en drie keer per jaar vindt een juridische kenniscafé plaats waar aan de hand van inleiders wordt gediscussieerd over een specifiek juridisch thema.