Provincie Gelderland

Provincie Gelderland investeert in een krachtige economie van de toekomst. Een slimme en schone economie die zorgt voor groene groei en duurzame banen. We zijn ambitieus. Gelderland moet de eerste afvalloze provincie en de derde industrie van Nederland worden. We willen daarvoor ieder talent benutten, want een slimme economie heeft slimme mensen nodig. Samen met de lokale overheid, ondernemers, universiteiten, scholen en vele andere organisaties werken we aan het versterken van een economisch krachtige regio.