RvN@ Circulaire Kickstart

Door het benutten van circulaire businesskansen helpt de Circulaire Kickstart een organisatie meer toekomstbestendig te worden. Het creëert waarde door het onbenutte potentieel van grondstoffen en materialen in te spelen, zoals het sluiten van grondstofkringlopen, circulair design, levensduurverlenging en hergebruik.

Een circulaire business case kan verschillende soorten waardevergroting opleveren, te weten:

  • Financiële waarde: geld verdienen door grondstoffen zelf of door andere partijen te laten hergebruiken
  • Ketenwaarde: oplossingen die de keten efficiënter maken
  • Innovatiewaarde: op een andere manier naar aanwezige technologieën, processen en materialen kijken
  • PR waarde: door duurzamer te ondernemen, kan het klantbeeld positief beïnvloed worden
  • Sociale waarde: door duurzamer te ondernemen, geeft de organisatie invulling aan het streven naar ‘betekenisvol werk’
  • Compliancy waarde: beter voldoen aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving

Voor wie?

Micro en klein MKB vanaf 5 FTE en instellingen die hun bedrijfsvoering meer circulair willen maken.

Interesse?

Via het aanmeldformulier kan je je voor een eerste contact met het Circulaire Kickstart team aanmelden. Na ontvangst van het formulier neemt de organisatie binnen twee werkdagen contact met je op om je van meer informatie te voorzien en eventuele verdere vragen te beantwoorden.