Jong talent als energieversnellers

De transitie van fossiele naar duurzame energie is in volle gang, maar kan sneller. Om verandering te realiseren moet je over de juiste mensen beschikken. Talent voor Transitie biedt bedrijven toptalenten voor energieprojecten, en geeft toptalenten de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen en een goed netwerk op te bouwen. Het Arnhemse bureau zorgt voor matchmaking en verbinding tussen organisaties, talenten en onderwijsinstellingen. “Nieuwe uitdagingen vragen om specifieke kennis en vaardigheden. Wij leiden jonge mensen op tot breed inzetbare energieprofessionals,” zegt oprichter Albert Bloem. Met ondersteuning van De Groeiversneller kon hij zijn idee vormgeven.

Leverancier van ‘onbevangen experimenteerkracht’

Talent voor Transitie zet jonge mensen met 0 tot 2 jaar werkervaring in bij onder andere bedrijven, gemeenten en provincies. “Sommige mensen denken dat mensen met weinig ervaring nog niks kunnen. Ze kunnen juist ontzettend veel!” Bloem gaat enthousiast verder: “Ze zijn flexibel, durven vragen te stellen en zijn nog onbevangen.”  Hij noemt zijn bedrijf ‘leverancier van onbevangen experimenteerkracht’.

Veranderende rol energieleveranciers

De initiatiefnemer werkte jarenlang bij grote energieleveranciers en zag hun rol veranderen. De overgang naar duurzame energie vereist een andere manier van werken. Techniek is niet altijd het knelpunt bij de transitie; vaak spelen organisatorische zaken mee zoals samenwerking en communicatie. Medewerkers krijgen te maken met andere partijen, en met andere regelgeving, bijvoorbeeld rond de plaatsing van windmolens en zonnepanelen. “Ze moeten goed zijn in het complexe spel van samenwerken, coalities bouwen en netwerken inzetten,” legt Bloem uit. Bij zijn toenmalige werkgever kwam een andere werkwijze niet goed van de grond. Bloem besloot zijn baan op te zeggen en richtte Talent voor Transitie op.  Zijn organisatie bedrijf is nu is 1 van de 100 meest innovatieve bedrijven van 2019. Bloem is “enorm trots” op zijn top 10-positie in de KvK Innovatie Top 100. 

De vonk die voor beweging zorgt

Talent voor Transitie zoekt voor bedrijven en organisaties de juiste persoon bij energie gerelateerde uitdagingen. De ‘juiste persoon’ is niet altijd degene met de beste papieren. “Karakter speelt een belangrijke rol,” licht Bloem toe. “Soms heb je geen technische persoon nodig maar iemand die voor reuring kan zorgen, of juist voor rust. Onze mensen kunnen de vonk zijn die voor beweging zorgt.” De uitdaging van Bloem en zijn mensen is te achterhalen wat een bedrijf écht nodig heeft.

Breed inzetbare energieprofessionals

De jongeren die in dienst komen bij het bureau werken bij diverse opdrachtgevers en nemen 2 dagen per maand ‘thuus in Arnhem’ deel aan het ontwikkelprogramma. Wanneer zij na 2 jaar uitstromen zijn zij professionals die de sector van binnen en buiten kennen. Wie al werk heeft, kan zich ook bij Talent voor Transitie (verder) ontwikkelen tot breed inzetbaar energieprofessional.

Groeispurt dankzij De Groeiversneller

Bloem kwam op internet een bericht tegen over De Groeiversneller. Via Oost NL deed hij een aanvraag voor een ‘groeivoucher’. De ontwikkelingsmaatschappij ondersteunt initiatieven die bijdragen aan energietransitie en kende de organisatie een voucher toe. “Dankzij financiële ondersteuning van De Groeiversneller konden we onze eerste echte groeispurt maken. We hadden veel mooie ideeën en met De Groeiversneller kregen we de middelen om er een goed geheel van te maken.”